Kõne intonatsioon ja meloodiakontuuride tajumine CI kasutajatel

[Ad_1]


Kõne intonatsioon ja meloodiakontuuride tajumine CI kasutajatel

Cochlear implant (CI) users have difficulty perceiving some intonation cues in speech and melodic contours because of poor frequency selectivity in the cochlear implant signal. But does perceptual accuracy for speech intonation or melodic contour differ as a function of auditory status (NH, CI), perceptual category (falling versus rising intonation/contour), pitch perception, or individual differences (e.g., age, hearing history)?

Researchers from the University of Iowa have found that children with CIs were less accurate than NH children in perception of speech intonation, melodic contour, and pitch ranking. However, the larger pitch excursions of the melodic condition may assist in recognition of the rising inflection associated with the interrogative form.

Uuringus hinnati NH laste ja laste CI kasutajate tajumise täpsust kõne intonatsiooni (prosoodia), meloodia kontuuri ja helikõrguse järjestuse osas ning tulemuste võimalike ennustajate määramiseks. NH- ja CI-rühmi testiti langeva intonatsiooni/kontuuri ja tõusva intonatsiooni/kontuuri tuvastamisel nii kõnes kui ka meloodilistes (lauldavates) tingimustes. Katsetati ka pigi paremusjärjestust. Tulemused olid korrelatsioonis vanuse, kuulmisajaloo, HINTi ja CNC skooridega.

CI-rühm oli kõnetingimustes (CI, M = 63.1%; NH, M = 82.1%) ja meloodilistes (CI, M = 61.6%; NH, M = 84.2%) oluliselt vähem täpne kui NH-rühm. CI-rühm tuvastas meloodilise seisundi tõusva kontuuri täpsemini, võrreldes kõnelises seisundis tõusva intonatsiooniga. Helikõrguse edetabel oli mõlema rühma jaoks oluliseks tulemuste ennustajaks langeva intonatsiooni ja tõusva meloodiakontuuri osas; vanus testimisel ja kuulmisajaloo muutujad ei ennustanud tulemusi.

allikas: Oto Neurotol., 25. veebruar 2013

RS

[Ad_2]

Allikas: Kõne intonatsioon ja meloodiakontuuride tajumine CI kasutajatel

Link:Kõne intonatsioon ja meloodiakontuuride tajumine CI kasutajatel

REF: Kuuldeaparaadid HiinaBluetooth-kuuldeaparaadidKuulmisvõimendi
Artikkel pärineb Internetist. Rikkumise korral võtke ühendust [meiliga kaitstud] seda kustutada.

   Kuulmisabivahendite tarnija
   logo
   Reset Password
   Võrdle esemeid
   • Kokku (0)
   Võrdlema
   0